| غܲβ | | غ | ʲβ | | вز̲ | غ ܺ | ܺ |
 
| ܶȺ |
 
 
ش 1: êÆðàôÞàÚÆÜ ջ 10- ²È´ºðî ʲè²îÚ²ÜÀ
ܶ :
ӳ˪ ڲ, гݳϳ
Բڲ, ۳
ݳ˳ ز زڲ, ݳ˳ ڲ, ѳݳ
ں ޲ڲ
ٵ 1-
߳ϻݻ ݳ

ƶ ܲβ
ϻջ ѳݳ
îºð ØÆø²ÚºÈ ޲ڲ
 
   
     
ݳϳ ϳٳϻ
ܶ ѳٳϳ :
     
 

ܺ, ܺ
:

 
     
 
κܸ Φ
ٳϳݳ
 
     
Φ-
ݳݻ ѳ׳ϳ
ϳٳϻ ߳ݻ
̲º ܲƦ ѳݹ
˻ϳݻ
 
     
¸åñáóÇ ÑÛáõñ»ñÝ »Ý ³Ûñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ »õ ñó³Ë ٳ
Ù³ëݳÏÇó-í»ï»ñ³ÝÝ»ñÁ
     
î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ §²ʲ в¦ ϳݻ §Ð ¦
óáõó³Ñ³Ý¹»ëݻ
     
 
ݳϳ ϳٳϻ ߳ϻݻ ӻ ˳ݻ ѳݹ
 
êàܲ ʺâÆÎÚ²Ü §ÐÆÜ Ð²ÚββÜ
Ö²ðî²ð²äºî²Î²Ü ÎàÂàÔܺðÆ
ä²îκðܺð¦
êàܲ ʺâÆÎÚ²Ü §¸ÆزΦ
èÆز غÈÆøêºÂÚ²ÜÆ §ê²Ú²Â-Üà첦
¶àð¶À
     
7- ճݻ ݻ ӻ ˳
ѳݳ
ܲ ͳݻ
2- , . βܺ IJڲ
ø²Ô²ø²ÎðÂàõÂÚ²Ü ²ØàÂÀ
9- ² ߳ϻݻ
 
     
6- ߳ϻݻ ˳ݻ
5-7 ݻ ߳ ϳճ ݳͻ,
糽ݻ ϳ dz ݻ ݳ ѳٳ:
6- ߳ϻݻ ˳ݻ
   
     

ݳ .ٻ óϳ ߳ó ϳ ϳݳ
г ѳ۳۳ ۳

2006 , г۳,
ɳ, 8